Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“

Hrvatski pravni centar objavljuje javni poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“

This post was originally published on HPC.