Pomoč v domu starejših v Ljubljani

Slovenska filantropija že od začetka epidemije aktivno pomaga domovom starejšim ter bolnišnicam, še posebej pa smo povezani z DSO Ljubljana Vič Rudnik, kjer smo ustvarili ogromno lepo zgodb.

Ravno ta dom (enota Bokalce) se je zopet znašel v stiski, in sicer so zaradi velikega števila okužb in karanten med zaposlenimi kadrovsko zelo podhranjeni, padca kvalitete skrbi za starejše si pa ne želijo.

Pomoč se potrebuje predvsem pri razdeljevanju obrokov, tako zajtrka, kosila ali večerje in druge lažje fizične pomoči, možna je tudi pomoč pri negi. Pogoj za opravljanje prostovoljskega dela je opravljeno Uvodno izobraževanje za prostovoljce_ke.

Več informacij najdete na tej povezavi. Kontaktna oseba je Primož Jamšek (primoz.jamsek@filantropija.org, 041 654 726).

This post was originally published on Slovenska filantropija.